ict.ken.be

Delivering solid user friendly software solutions since the dawn of time.

Check for test mode in designer

Categories: Messagent

Je kan de conditie testuser=1 gebruiken in een segment.
Bij een test activatie krijgen enkel de users met "testuser=1" in het profiel de mail.

SYSTEM.TEST=1 wil zeggen dat flow in test staat (werk niet steeds correct vanuit een mailtje) 
SYSTEM.DEBUG=1 is waar voor de urls die uit previewvenster van campaigner komen
SYSTEM.MAILAGENT is de optiext-url url de settings

of

[(IF(SYSTEM.TESTMAIL=1,'*TESTMAIL*','')]