ict.ken.be

Delivering solid user friendly software solutions since the dawn of time.

Debug agents on different databases

Categories: Messagent

De verchillende agents moeten in apparte folders zitten met een instance.ini bestand.
 

Die instance.ini bevat MAILAGENT voor de instance MAILAGENT, CAMPAIGNAGENT voor de instance CAMPAIGNAGENT, ...
 

De messagent.ini zou zo eruit zien :

[MAILAGENT]
DSN="DRIVER={SQL Server};DATABASE=messagent;SERVER=XXX.XXX.XXX.XXX;UID=DBA_MESSAGENT_MAILAGENT;PWD=XXXX"
LOGPATH=D:\Messagent\_logfiles\
DEBUG=TRUE
[CAMPAIGNAGENT]
DSN="DRIVER={SQL Server};DATABASE=messagent;SERVER=XXX.XXX.XXX.XXX;UID=DBA_MESSAGENT_CAMPAIGNAGENT;PWD=XXXX"
LOGPATH=D:\Messagent\_logfiles\
DEFAULT_URL=http://www.optizen.be
DEBUG=TRUE
...

 

De DBA_MESSAGENT_XXX logins moeten dbo owner rechten op de messagent Database hebben.

Maar eerste moet je de huidige services uninstallen (eg. mailagent -u)

Dan dat alles configureren en dan mailagent -i.

Zorg er zeker voor dat elke service slechts eenmaal draait en gebruik dit enkel in development !